• اصول حاکم بر نمایشگاه

1-    برنامه ریزی؛ اجرا و عملیات نمایشگاه بر اساس دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی – شاخص های اقتصاد مقاومتی تدوین و در اختیار کمیته ها قرار گیرد -  خواهد بود و ضمن رعایت اصلاح الگوی مصرف (درست مصرف کردن)، صرفه جویی و قناعت تلاش خواهد شد تا نمایشگاه در گفتمان سازی این مفهوم نقش داشته باشد.

2-    از جهت هزینه ها و درآمدها، مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص اعتبارات فصل 5 رعایت گردد.

3-    شیوه نامه ها و دستورالعمل ها نظیر کمیسیون معاملات تدوین و به تصویب برسد.

4-    دستورالعمل های وزیر محترم و نتایج ارزیابی و نظرات سازمانهای نظارتی نظیر اداره کل بازرسی و سازمان بازرسی کل کشور مدنظر قرار گیرد.

5-    مسئولین کمیته ها پاسخگوی اصلی فعالیت ها هستند و مسئول مالی نمایشگاه گزارش مالی و تراز نمایشگاه را تنظیم و ارائه خواهد نمود. مسئولین کمیته ها با پیشنهاد دبیر اجرایی و با حکم رئیس نمایشگاه منصوب می شوند و  پاسخگوی فعالیت های محوله هستند.

6-    مسئول مالی نمایشگاه گزارش نمایشگاه مالی و تراز نمایشگاه را تنظیم و ارئه خواهد نمود.

7-    شعار سال معاونت قرآن محور فعالیت های نمایشگاه بوده و فعالیت کمیته ها و واحدها درجهت «نهضت فهم قرآن» خواهد بود. هر یک از کمیته ها برنامه ویژه ای برای آشنایی مردم با مفاهیم قرآن و تدبر و تفسیر ارائه خواهند داد.

8-    چارچوب نمایشگاه علاوه بر وجود بخش هایی نظیر کودک و نوجوان، دانشگاهیان و حجاب و عفاف و بخشهای دیگر نظیر: فهم قرآن، سبک زندگی قرآنی، کارنامه حفظ قرآن، هنر قرآنی، کارنامه استانها، شامل نهادها و موسسات و مجموعه اقداماتی خواهد بود که توسط آنها ارائه گردیده است.

9-    چهار بازارچه منشورات، نرم افزارها، حجاب و عفاف و آثار و محصولات بخش فروش را تشکیل می دهند.

10-    نشست های علمی و تحقیقاتی در طول برپایی نمایشگاه فعال بوده و با برنامه ریزی قبلی به سمع و نظر مردم می رسد. در صورت کیفی بودن و تعداد معدود، استفاده از اندیشمندان لازم و ضروری است.

11-     اطلاع رسانی و تبلیغات شهری، تبلیغ از طریق رسانه ها و فضای مجازی از بخشهای مهم نمایشگاه می باشد.

12-    ستاد اجرایی نمایشگاه، شورای برنامه ریزی و سیاستگذاری، دبیر اجرایی نمایشگاه و کمیته های اجرایی و محتوایی ارکان نمایشگاه هستند که در چهارچوب وظایف ابلاغی حرکت می کنند.

13-    زمان نمایشگاه از تاریخ 7 رمضان تا 22 رمضان مصادف با 8 خرداد تا 24 خردادماه خواهد بود و ساعت نمایشگاه از 17 تا 23 می باشد.

15-    دبیر اجرایی براساس مصوبات ستاد اجرایی و شورای برنامه ریزی و سیاستگذاری و دستور العمل های ابلاغی اجرای نمایشگاه را به عهده داشته و پاسخگو خواهد بود.

16-    از طرف ریاست نمایشگاه واحد ارزیابی و واحد شکایات و بازرسی در طول نمایشگاه فعال خواهد بود.

17-    کمیسیون معاملات با حکم مستقیم رئیس نمایشگاه تشکیل می شود و زیر نظر ایشان فعالیت خواهد نمود.

18-    مجموع اعتبارات نمایشگاه طی قراردادی در دو قسط پرداخت می گردد. مجموع درآمدها به حساب معاونت واریز و موسسه معین، بر اساس قرارداد مذکور مجدداً در اختیار مدیریت اجرایی نمایشگاه قرار می گیرد.

19-    مراسم ویژه تکریم خادمان قران کریم براساس دستور العمل های مصوب در شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) برپا خواهد شد و درصورت تأخیر، اعتبار آن پس انداز تا در زمان اجرا صرف هزینه ها گردد.

20-    مکان مناسب و تجهیزات اولیه برای کمیته ها به عهده مدیریت نمایشگاه بوده و ارائه برنامه ها به عهده نهادها و سازمانها می باشد. نهایتاً برای کمک به فعالیت ها مبالغی یارانه اختصاص یافته که در تفاهم نامه ها شفاف  می گردد.

21-    تدوین ساختار شرح وظایف کمیته ها و افراد توسط مسئول کمیته تدوین و برای تصویب پیشنهاد گردد.

22-    کمیته ها مکلف به مستندسازی مکتوب و تصویری فعالیت های مصوب و ارائه به روابط عمومی برای جمع بندی هستند.

23-    کمیته های ضروری شامل: پشتیبانی – روابط عمومی – ارزیابی و رسیدگی به شکایات – حراست – مالی و قراردادها – استانها – کودک و نوجوان – جنبی – قرآن و هنر – محافل و مجالس – تشریفات – دبیرخانه ستاد اجرایی – موسسات و دستگاه ها- فروش

24-    کلیه بخش ها، کمیته های حاضر در نمایشگاه می بایست برنامه های خود را جهت تصویب و نهایی شدن به شورای طرح و برنامه تا قبل از شروع نمایشگاه ارایه نمایند.

25-    شرح وظایف افراد به پیوست احکام آنان ابلاغ می شود.

26-    ارائه گزارش مستند بهمراه محصولات ارایه شده از محل اعتبار نمایگاه به بخش آرشیو نمایشگاه در پایان آن.